navbar

Turvallisuuteen liittyvät piirrokset ja opasteet

Kiinteistön tontilta ja siellä sijaitsevista rakennuksista löytyy usein erilaisia opasteita ja kylttejä. Pelastussuunnitelman liitteistä saattaa löytyä piirroksia. Mitä nämä piirrokset, opasteet ja kyltit ovat ja mihin niitä tarvitaan?

 

Alueopaste

Alueopaste on tontin reunalta, läheltä pihaan ajoa löytyvä piirros, johon on kuvattu kyseisen kiinteistön alue ja sieltä löytyvät rakennukset. Opasteen hankkiminen tulee yleensä kyseeseen, kun samalla tontilla on kaksi tai useampia rakennuksia.

Alueopasteen tarkoituksena on auttaa kiinteistöön tulevia vieraita, huoltoyhtiöitä ja pelastuslaitosta löytämään esimerkiksi oikea rakennus tai porraskäytävä.

Hyvästä opasteesta löytyy vähintään kiinteistön osoite, rakennus tai rakennukset, sisäänkäyntien sijainnit ja tunnukset sekä olet tässä -merkintä. Näiden lisäksi myös pelastustiet ja nostopaikat olisi hyvä merkitä, jos sellaiset on tontille suunniteltu. Alueopasten tulee olla riittävän suuri, jotta sitä pystyy tarkastelemaan nousematta autosta. Opaste tulee myös sijoittaa niin, että kuva on sijoitettu katselusuunnan mukaisesti oikein.

alueopaste-esimerkki-1.jpg

 

Palokunnantaulu

Palokunnantaulu on piirros, joka sijoitetaan rakennuksen porraskäytävän sisäänkäynnin yhteyteen. Palokunnantaulu ei ole käytössä kaikilla pelastuslaitoksen alueilla, mutta esimerkiksi Päijät-Hämeen alueella taulu pitäisi löytyä kaikista kerrostaloista .

Palokunnantaulun tarkoitus on nimensä mukaisesta avustaa ja helpottaa pelastuslaitoksen toimintaa onnettomuustilanteissa. Tauluun kuvataan muun muassa seuraavia asioita:

 • pelastustiet
 • sähköpääkeskus
 • ilmanvaihdon hätäseis-painike
 • veden pääsulku
 • savunpoisto

Palokunnantaulu tulee sijoittaa niin, että katselusuunta on rakennukseen ja alueeseen nähden samoin päin.

palokunnantaulu-esimerkki.jpg

Kerrosopaste

Kerrosopaste on yleensä vapaaehtoinen piirros, joka sijoitetaan liikerakennuksissa esimerkiksi hissiaulaan. Opasteeseen merkitään esimerkiksi seuraavia kerroksista löytyviä turvallisuuteen liittyviä seikkoja:

 • poistumisreitit/uloskäynnit
 • käsisammuttimet
 • pikapalopostit

Myös kerrosopasteesta tulisi löytyä olet tässä-merkintä. Opaste tulisi myös olla sijoitettu katselusuunnassa oikein päin. Näin opaste on helposti ja nopeasti tulkittavissa. Opaste on hyvä pitää pelkistettynä ja selkeänä.

kerrosopaste-esimerkki.jpg


Turvapiirros

Turvapiirros toimii kerrosopasteen pohjana. Näiden kahden eroavaisuutena on se, että turvapiirrosta ei sijoiteta rakennukseen opasteena. Turvapiirroksia on sen sijaan hyvä käyttää esimerkiksi koulutuksen, turvallisuuskävelyn tai perehdytyksen tukena.

Käyttötarkoituksensa vuoksi niihin voi lisätä enemmän merkintöjä kuten:

 • ensiaputarvikkeet
 • paloilmoituspainikkeet
 • talotekniset tilat

turvapiirros-esimerkki.jpg 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta planbrothers.io ja pelastussuunnitelma.fi.

Kiinteistöturvallisuus Opasteet

Joachim Miinalainen

Head of Operations