navbar

Testattu kiinteistötekniikka luo turvallisuutta

Kiinteistöturvallisuus on monialainen kokonaisuus, jota voidaan osin parantaa yksinkertaisin ja helpoin keinoin. Parhaat keinot kiinteistöturvallisuuden edistämiseksi löytyvät tarkkailemalla kiinteistöä paikan päällä ja keskustelemalla kiinteistön asukkaiden tai käyttäjien kanssa.

 

Passiivisten laitteiden testaus on avainasemassa

Kiinteistöturvallisuus liittyy usein vahvasti toimivaan kiinteistötekniikkaan, kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin sekä sähköjärjestelmään. Näillä kiinteistöteknisillä laitteilla on kaksi toisistaan poikkeavaa kytköstä turvallisuuteen. Ensinnäkin ne saattavat vikaantua ja näin ollen aiheuttaa vaaraa. Toisaalta, niihin saattaa liittyä tärkeitä toimenpiteitä onnettomuustilanteessa. Vikaantumisia pyritään ehkäisemään osin lainsäädäntöön ja rakennusmääräyksiin, osin laiteriippuvaisiin huolto- ja tarkastusohjelmiin pohjautuen.

Sähkölaitteiden määräaikaistarkastukset ovat hyvä esimerkki kiinteistöturvallisuuteen vaikuttavasta lakisääteisestä velvollisuudesta. Turvatekniikan keskuksen (Tukes) mukaan “sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä vaativammille sähkölaitteistoille. Asuinrakennuksia velvoite ei varsinaisesti koske. Määräaikaistarkastus kuitenkin vaaditaan sellaisille asuinrakennuksissa sijaitseville yli 35 A sulakkeilla suojatuille laitteistoille, jotka eivät ole asuintiloja tai muita pääasiassa asumista palvelevia tiloja. Näitä voivat olla esimerkiksi liiketilat ja toimistot tai julkiset tilat kuten päiväkodit.”

Erityisen tärkeäksi turvateknisten laitteiden määräaikaiset ja hyvin dokumentoidut tarkastukset tekee niiden passiivinen luonne normaalioloissa. Esimerkiksi yleisimmät ongelmat lämmitysjärjestelmässä voidaan huomata kylmänä tai liian kuumana rakennuksena. Sen sijaan pikapalopostin toimimattomuudesta tai toimivuudesta ei tavallisesti saa mitään viitettä, jos pikapalopostia ei testata. Vain hyvin testattu kiinteistötekniikka luo turvallisuutta.

 

Tärkeimmät turvatekniset laitteet

Turvateknisiä laitteita kiinteistössä ovat esimerkiksi pikapalopostit, paloilmoitinjärjestelmät, savunpoistoluukut ja palovaroittimet. Näiden laitteiden kuntoa valvotaan asetusten, standardien ja huolto-ohjelmien mukaisesti. Kiinteistöturvallisuus nojaa voimakkaasti näiden laitteiden toimintaan erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Onnettomuustilanteessa saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi kiinteistön ilmanvaihdon pysäyttäminen, joka tapahtuu parhaassa tapauksessa yleisiin tiloihin asennetusta IV-hätäseis -painikkeesta (kuva ohessa). Ilmanvaihto pysäytetään, jotta mahdolliset haitalliset savut tai kaasut eivät pääse kulkemaan vapaasti kiinteistön tiloissa.

iv-ha-ta-seis-4.jpg

Usein kiinteistöturvallisuus tarvitsee usean osa-alueen samanaikaista kehittämistä merkittävän parannuksen aikaansaamiseksi. Turvatekniikalla voidaan parantaa turvallisuutta ja helpottaa toimintaa onnettomuustilanteissa. Sen lisäksi kiinteistön käyttäjiä on syytä tiedottaa näistä uusista kiinteistöturvallisuuden ominaisuuksista sekä kouluttaa niiden oikeaoppiseen käyttöön.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme mielellämme aiheesta lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta planbrothers.io ja pelastussuunnitelma.fi.

Turvallisuus Kiinteistötekniikka

Eetu Kirsi

Chief Business Development Officer