navbar

SPPL: Tulityöturvallisuuden seminaari

Tulityöt aiheuttavat vuosittain lähes 200 tulipaloa. Tulitöiden turvallinen toteutus on työn tilaajan vastuulla.

Pelastuslain 5§ velvoittaa, että tulitöihin ryhdyttäessä on huolehdittava riittävistä varotoimista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työn kaikilla osapuolilla tulee olla työhön tarvittava turvallisuuskoulutus ja työkohteen riskienarviointi sekä suojatoimenpiteet on kirjallisesti dokumentoitu. Oikea asenne, oikein toteutettu riskienarviointi ja sen perusteella toteutetut suojatoimet ehkäisevät tehokkaasti tulipalojen synnyn.

Suomen Palopäällystöliitto järjestää seminaarin tulityöturvallisuudesta Helsingissä 6. - 7.6.2017. Ohjelma ja ilmoittautuminen täältä.

Petri Lindh
Koulutuspäällikkö | Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Turvallisuus Tulityö Seminaari