navbar

SPPL: Myös palovaroittimilla on eläkeikä

Tiesitkö, että myös palovaroittimilla on niin sanottu eläkeikä? Palovaroittimen valmistajat ilmoittavat varoittimien käyttöiän olevan keskimäärin 5–10 vuotta, minkä jälkeen valmistajat eivät takaa varoittimen reagoivan enää 100-prosenttisella varmuudella savuun. Patterien vaihdon lisäksi, on siis huolehdittava myös varsinaisen palovaroittimen vaihtamisesta.

Toimivalla palovaroittimella on suuri merkitys tulipalon havaitsemiseen ja sitä myöten alkusammutustoimenpiteiden alkamiseen sekä palosta pelastautumiseen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on aloittanut selvityshankkeen vanhojen palovaroittimien toiminnasta keväällä 2017. Hankkeessa on mukana useita turvallisuusalan tahoja, mukaan lukien myös Suomen Palopäällystöliitto. Hankkeessa selvitetään kuinka käyttöikänsä loppuvaiheessa olevat tai jo sen ylittäneet varoittimet reagoivat savuun. Tutkimustuloksista tullaan tiedottamaan vuoden 2018 alkupuolella.

New Call-to-action

Kun hävität vanhentunutta palovaroitinta, niin muistathan, että sitä ei saa heittää koskaan talousjätteen sekaan. Vanhoissa palovaroittimissa saattaa olla merkintä, että palovaroitin voidaan hävittää talousjätteen mukana, mutta tämä ei pidä enää paikkaansa. Palovaroitin kuuluu aina sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin.

Turvallista syksyä!

Terveisin,

Annastiina Karttunen 
Koulutuspäällikkö
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Paloturvallisuus Palopäällystöliitto Palovaroitin