navbar

Kohdekortti on dokumentti, joka laaditaan kohteisiin joissa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sammutuslaitteisto. Kohdekortti palvelee pelastuslaitoksen toimintaa hälytystilanteessa.

Kohdekorttiin kuvataan pelastustoiminnan näkökulmasta keskeisiä tietoja, joita ovat muun muassa:

  • kohteen nimi ja osoite
  • avainsäilön/putkilukon sijainti
  • paloilmoitinkeskuksen sijainti
  • savunpoisto
  • ilmanvaihdon hätäpysäytys
  • veden pääsulun ja sähköpääkeskuksen sijainnit
  • yhteyshenkilöt

Kohdekortti-1-1.jpg

(Kuvan lähde: Helsingin kaupunki, Pelastuslaitos - Kohdekortti.)

Alueittain pelastuslaitoksilta löytyy dokumenttipohja, johon tiedot kirjataan. Kohdekortin tiedot tulee päivittää, mikäli niihin tulee muutoksia. Kohdekortti toimitetaan pelastuslaitokselle. Ohjeet kohdekortin täyttämiseen ja lähettämiseen löytyvät alueellisen pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Osassa pelastuslaitoksia kohdekortin liitteeksi tulee myös erillinen kohdepiirros, johon kuvataan muun muassa:

  • alueella sijaitsevat rakennukset ja varastot
  • kiinteistöä sivuavat kadut ja tiet nimettyinä
  • palokunnan tulo/hyökkäysreitti paloilmoitinkeskukselle

Kohdepiirroksen ohjeissa on kuvattu myös symbolit, joita piirroksessa tulee käyttää.

kohdekortti2.png

(Kuvan lähde: Päijät-Hämeen pelastuslaitos - ohjeet ja lomakkeet.)

Kohdekorttiasioihin liittyviä lisätietoja saa tarvittaessa alueen pelastusviranomaiselta.

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Paloturvallisuus Kohdekortti Pelastuslaitos

Joachim Miinalainen

Head of Operations