navbar

SPPL: Eikö väestönsuojat voitaisi poistaa?

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Tapio Stén totesi FinnSec-messujen seminaarissa, että aika ajoin palotarkastajille esitetään seuraava kysymys: ”Voimmeko poistaa väestönsuojan käytöstä kokonaan, koska se ei ole enää toimintakuntoinen?”

Kun asiaa tarkastellaan säädösten näkökulmasta, niin vastaus kysymykseen on hyvin ytimekäs ja selkeä ”Ei, ette voi”. Pelastuslain 12 § ja sisäministeriön asetuksen (2011/506) 20 § mukaan väestönsuojien laitteet ja varusteet on pidettävä toimintakunnossa ja ne on huollettava sekä tarkastettava vähintään 10 vuoden välein. Tästä vastaavat aina rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja, sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta. Pelastusviranomainen valvoo säädösten toteutumista.

Perussääntö tilojen toimintakunnon ylläpitämisessä on, että suoja on pidettävä siinä kunnossa, mitä säädökset ovat vaatineet rakennusluvan myöntämispäivänä. Tämä kuulostaa selkeältä, mutta mistä toiminnanharjoittaja saa tiedon, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tinja Hännikäinen on tehnyt Pelastusopistolle opinnäytetyön, joka helpottaa suojien ylläpitämistyötä. Hännikäinen on tehnyt vuonna 2016 kortiston, josta voi katsoa väestönsuojan vaatimukset eri aikakausina. Nyt ei tarvitse lähteä metsästämään vanhoja säädöksiä internetin ihmeellisestä maailmasta, vaan tiedot voi tarkastaa helposti kortistosta.

Missä kunnossa teidän taloyhtiön väestönsuoja on? Onko väestönsuoja muutettavissa 72 tunnin sisällä alkuperäiseen tarkoitukseensa? Siinäpä pohdittavaa.

Jos kaipaat lisää luettavaa väestönsuojista tai muista kiinteistötekniikan turvallisuuteen liittyvistä asioista, tutustu Plan Brothersin laatimaan Kiinteistötekniikan turvallisuuden keskipitkä oppimäärä -blogisarjaan.

Hyvää syksyn jatkoa!
Terveisin,
Annastiina Karttunen
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund


Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Kiinteistöturvallisuus Palopäällystöliitto